GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT


Trong thời buổi hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất đang đối mặt với việc canh tranh khốc liệt về giá thành, chất lượng, chủng loại hàng hóa. Con đường duy nhất là để đứng vững và vượt lên trên các đối thủ là giảm thiểu các loại chi phí: Chi phí đầu vào và tồn kho nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí lưu giữ, logistics, chi phí phân phối thành phẩm, chi phí nhân sự...

Để giúp Chủ doanh nghiệp và các quản lý khối sản xuất tối ưu hóa các nguồn lực sử dụng để giảm thiểu chi phí, các chuyên gia của MCG Talent Gene đã đưa ra những nội dung đào tạo và tư vấn hướng tới 4 hoạt động giảm lãng phí sản xuất sau:

 Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

 Giải quyết tồn kho thành phẩm

 Tối ưu tồn kho vật liệu và linh kiện

 Tối ưu hóa nhân sự

Facebook Chat