Về MCG Talent Gene

Cập nhật: 5/3/2019 | 1:56:07 PM

MCG thành lập năm 2002, đã đồng hành với hơn 400 khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và Bộ/Ngành tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp thực tiễn và hiệu quả về quản trị và phát triển tổ chức, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển kinh tế đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Công ty CP Đào tạo và Phát triển Nhân tài MCG (MCG Talent Gene) là một thành viên của MCG Management Consulting được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngày càng tăng của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của MCG là các nhà tư vấn quản lý có kiến thức chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị tại thị trường Việt Nam và tận tâm với khách hàng.

Facebook Chat