Gói sản phẩm
 • T-GENE Quản lý vượt trội

  T-GENE Quản lý vượt trội

  Giúp nhà quản lý hoạch định công việc; thiết lập mục tiệu rõ ràng; giao việc,phản hồi hiệu quả; giám sát thực hiện công việc hợp lý; kèm cặp, phát triển nhân viên

  • Quản lý cấp cao
  • Quản lý cấp trung
  • Quản lý cấp cơ sở
 • Đào tạo quản lý

  Đào tạo quản lý

  Chuỗi chương trình xây dựng dựa trên 5 kỹ năng chính của người quản lý: Lập kế hoạch; Tổ chức công việc; Quản lý nhân sự; Lãnh đạo và Kiểm soát.

  • Quản lý cấp cao
  • Quản lý cấp trung
  • Quản lý cấp cơ sở
 • Đào tạo khối sản xuất

  Đào tạo khối sản xuất

  Mang đến cho tất cả nhân viên và quản lý trong nhà máy những kiến thức, kỹ năng nhằm tương thích với hệ thống máy móc và giảm chi phí sản xuất tối đa

  • Quản lý cấp trung
  • Quản lý cấp cơ sở 
  • Chuyên viên
 • Kỹ năng mềm

  Kỹ năng mềm

  Đào tạo kỹ năng mềm thiết yếu cho doanh nghiệp: kỹ năng làm việc với khách hàng, kỹ năng giao tiếp & tương tác nội bộ, kỹ năng tư duy và các kỹ năng cá nhân khác

  • Cán bộ quản lý
  • Chuyên viên
  • Nhân viên
Facebook Chat