1. Tư vấn chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Nhằm tổ chức nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo sự kết hợp hài hòa năng lực của các cá nhân, MCG Talent Gene sẽ phối hợp với doanh nghiệp: 
• Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
• Xây dựng các chương trình phát triển nghề nghiệp, quản lý hiệu suất, huấn luyện, cố vấn, lập kế hoạch kế nhiệm
• Lập kế hoạch thành công, kế hoạch phát triển cá nhân và kế hoạch đào tạo tổng thể thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và tổ chức

 

2. Đánh giá năng lực, xây dựng lộ trình & kế hoạch đào tạo/ phát triển

Theo thực trạng doanh nghiệp hiện nay, nhiều nhân viên chưa được đào tạo và phát triển đúng với định hướng của doanh nghiệp cũng như nhu cầu và khả năng của mỗi cá nhân. Doanh nghiệp đã đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhưng chưa thực sự thấy rõ hiệu quả và ROI.

Với hiện trạng trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:  

• Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân dựa trên tiêu chuẩn năng lực

• Hoạch định lộ trình và kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí và cá nhân

• Xác định lộ trình và chương trình đào tạo dựa trên tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí công việc

• Đánh giá/phân tích nhu cầu đào tạo một cách đồng bộ và có hệ thống

• Thiết kế chương trình đào tạo theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo từng nhóm đối tượngTổ chức đào tạo và đánh giá sau đào tạo đặc biệt chú trọng ứng dụng sau đào tạo

 

3. Đào tạo, huấn luyện đội ngũ lãnh đạo và quản lý

Vẫn biết rằng quản lý hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sự tham gia của nhân viên bắt đầu với văn hóa công ty tích cực và các nhà quản lý giỏi, nhưng làm thế nào để quản lý tận dụng được tốt nhất nguồn lực trong tay họ để thực thi chiến lược và mục tiêu của tổ chức, đáp ứng mục tiêu kinh doanh?

Chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp:

• Xây dựng khung năng lực cho cấp quản lý

• Đánh giá và phát triển năng lực cấp quản lý

• Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo giúp quản lý tự tin giải quyết vấn đề, ủy thác, động viên và xây dựng đội ngũ của mình

• Xây dựng chương trình đào tao dành cho các nhà quản lý cấp trung để phát triển họ lên vị trí quản lý cấp cao

• Huấn luyện và cố vấn để quản lý tự tin trong công việc của mình

• Theo dõi và hỗ trợ cấp quản lý ứng dụng kiế thức, kỹ năng và các công cụ quản lý sau đào tạo

 

4. Đào tạo và huấn luyện ứng dụng công cụ quản lý nhân sự

Trong bối cảnh thị trường đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ (VUCA) hiện nay, làm thế nào để các doanh nghiệp có chiến lược đúng đắn, có nguồn nhân lực hiệu quả để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững?
Làm thế nào để công tác quản trị nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm tạo được lợi thế cạnh tranh?
Huấn luyện và đào tạo từng nghiệp vụ cụ thể trong hoạt động Quản trị nhân sự bao gồm:

• Ma trận phân nhiệm và phân tích, mô tả công việc

• Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực

• Tạo dưng hệ thống lương – thưởng – phúc lợi xã hội

• Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, KPI

• Xây dựng hệ thống tuyển dụng và đào tạo trong doanh nghiệp

• Xây dụng hệ thống đào tạo và phát triển nhân tài, kế hoạch nguồn nhân lực kế thừa, kế hoạch và chương trình đào tạo nhân sự

• Tạo dựng văn hóa gắn kết và trách nhiệm

5. Đào tạo kỹ năng mềm
MCG Talent Gene đưa ra giải pháp nâng cao, phát triển Kỹ năng mềm cho doanh nghiệp như sau:

• Giúp cán bộ doanh nghiệp nhận ra vai trò quan trọng của các kỹ năng mềm và nỗ lực phát triển để thành công trong sự nghiệp và công việc của cá nhân 

• Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng lắng nghe, trình bày ý tưởng, giải quyết xung đột, giao tiếp và hợp tác, đàm phán thuyết phục, huấn luyện và cố vấn, làm việc nhóm nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy mối liên kết cá nhân, xây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả, tăng tính cạnh tranh và năng suất làm việc.

Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
  • * Quý danh

    Anh    Chị
  • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Kiến thức thầy dạy vô cùng bổ ích trong công việc cũng như đời sống hàng ngày. Không khí học tập vui vẻ, hòa đồng, tạo cơ hội phát triển kĩ năng một cách toàn diện.
Anh Đỗ Văn Hải
Anh Đỗ Văn Hải

Chuyên viên nghiên cứu
Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat