Trong quá trình tư vấn và làm việc sâu sát với quản lý các cấp tại hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia của MCG lắng nghe những khó khăn, thách thức mà họ đang phải đối mặt, để phát triển những giải pháp công cụ thực hiện giúp các quản lý giải quyết được vấn đề đang gặp phải. Những giải pháp và công cụ đó đã được đơn giản hóa để đưa vào các nội dung đào tạo nhằm đảm bảo tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao nhất.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, khối lượng công việc tại các doanh nghiệp ngày càng tăng, các quản lý thường xuyên đối mặt với việc phải xử lý nhiều công việc một lúc và không dành được thời gian cho những việc mang tính hệ thống và chiến lược. Vậy làm thế nào để nhà quản lý xây dựng được một hệ thống quản trị bài bản và phát triển đội ngũ nhân viên có đủ năng lực thực thi? Chuỗi chương trình đào tạo quản lý được thiết kế dựa trên 5 chức năng quản lý cơ bản P.O.S.L.C kết hợp với những công cụ quản lý, hướng đến việc giúp các nhà quản lý phát triển toàn diện năng lực quản lý của mình một cách nhanh chóng nhất.

Facebook Chat