• 4/1/2023
 • Admin
 • Mục: Kiến thức

05 chức năng quan trọng của quản lý cấp trung

05 chức năng của nhà quản lý được Henri Fayol xác định trong cuốn sách của ông xuất bản năm 1916 có tên là “Administration Industrielle et Generale”. Henri Fayol, kỹ sư người Pháp, cha đẻ của tổ chức dây chuyền và tổ chức nhân viên, với tư cách là một giám đốc thành công đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ 14 nguyên tắc quản lý chung và năm chức năng của quản lý mà cho đến nay vẫn luôn được coi là một mô hình phù hợp được áp dụng trong các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Vào những năm 1950, các sách giáo khoa về quản lý bắt đầu kết hợp ý tưởng của Fayol vào các khóa học quản lý, trong đó mô hình được chấp nhận rộng rãi nhất là 05 chức năng quản lý cốt lõi do KOONTZ và O’DONNEL đưa ra, bao gồm POSLC:

 1. Lập kế hoạch (Planning)
 2. Tổ chức (Organizing)
 3. Quản lý nhân sự (Staffing)
 4. Lãnh đạo (Leading) 
 5. Kiểm soát (Controlling)

05 chức năng này được tích hợp trong thực tế để điều hành một tổ chức và là nền tảng để người quản lý thực hiện công việc và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

1. Planning - Lập kế hoạch

Lập kế hoạch đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ quyết định của mô hình POSLC. Nhà quản lý cần đánh giá bối cảnh hoạt động và chiến lược của công ty để thiết lập các mục tiêu và xác định quá trình hành động để đạt được các mục tiêu đó. Kế hoạch sẽ có ý nghĩa thực tế khi có sự nhất quán và liên kết chặt chẽ với nhau. Trên thực tế, lập ra một bản kế hoạch được sự nhất quán gặp rất nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, việc thực hiện những công việc đó cũng là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý. Để có thể tạo ra được một bản kế hoạch nhất quán cần:

 1. Nhất quán giữa mục tiêu và chiến lược đặt ra
 2. Nhất quán giữa các mục tiêu
 3. Nhất quán giữa các định hướng chiến lược

2. Organizing and Staffing - Xây dựng sơ đồ tổ chức, thiết kế công việc và quản lý nhân sự

Khi kế hoạch đã được thiết lập, nhà quản lý phải tổ chức lực lượng lao động một cách hiệu quả và gắn kết với các hoạt động của tổ chức. Chức năng này liên quan đến phát triển một cấu trúc tổ chức và phân bổ nguồn nhân lực đảm bảo lực lượng lao động có đủ năng lực để hoàn thành các mục tiêu. Nhà quản lý phải thiết kế nhiệm vụ, quyết định và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện những yêu cầu công việc: tìm đúng người, giao đúng việc, động viên, khuyến khích để nhân viên đạt được những mục tiêu cá nhân.

3. Leading - Dẫn dắt và tạo hình ảnh

Leading được tạm dịch là dẫn dắt, chức năng được yêu cầu ở tất cả các cấp quản trị trong doanh nghiệp. Người quản lý cần có khả năng chỉ đạo, tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên. Trong thời kỳ công nghệ với nhiều cạnh tranh như hiện nay, các nhà quản trị cần tạo ra sự khác biệt. Không dừng lại ở việc độc đáo về suy nghĩ, phong cách làm việc mà những kiến thức mới về công nghệ, đáp ứng công việc của tổ chức là sự cần thiết tiên quyết.

Khi quản lý định hướng và hướng dẫn cho nhân viên rõ ràng, nhân viên sẽ biết chính xác những gì được yêu cầu ở họ, từ đó quản lý tối ưu hóa được tiềm năng của nhân viên. Các nhà quản lý thành công là những người giao tiếp rõ ràng, chủ động, nhất quán trong các quyết định, thường xuyên, thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm chủ công việc.

4. Controlling - Kiểm soát

Kiểm soát, được định nghĩa là quá trình đảm bảo rằng hiệu suất không đi chệch so với tiêu chuẩn. Người quản lý có trách nhiệm quan sát và phát hiện những sai lệch so với kế hoạch và mục tiêu, đồng thời đưa ra các sáng kiến để kiểm soát, sửa chữa những sai lệch.  Để đảm bảo được hiệu suất, kết quả không đi lệch với mục tiêu ban đầu, hoạt động kiểm soát bao gồm ba bước chính:

 1. Thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động
 2. So sánh hiệu suất thực tế với các tiêu chuẩn
 3. Thực hiện hành động khắc phục nếu cần thiết

Nguyên lý 05 chức năng của quản lý giúp các nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về những chức năng chính mà họ nên tập trung vào công việc của mình, là công cụ để nhà quản lý sử dụng nhằm thúc đẩy nhân viên và nâng cao năng suất của đơn vị/tổ chức.

Dựa trên 05 chức năng quản lý cốt lõi POSLC, Chương trình đào tạo dành cho quản lý cấp trung của các doanh nghiệp có thể xây dựng như sau: 

Nội dung cùng chủ đề

Gửi yêu cầu đào tạo
Bắt buộc điền, chọn các trường có dấu (*)
 • * Quý danh

  Anh    Chị
 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Sau 4 ngày đào tạo, tôi đã được hệ thống các kiến thức về nghề L&D, có thể xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo gắn với chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp mình.
Chị Tạ Thị Mai Loan
Chị Tạ Thị Mai Loan

Trưởng phòng Nhân sự - PYS Travel
Học viên lớp L&D Professional

Cần hỗ trợ?

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký hoặc có bất kỳ câu nào nào liên quan đến khóa học hãy gửi yêu cầu để được chăm sóc và hỗ trợ nhé!

Facebook Chat